Събития

Обучение на тема „Балансът при управление на многообразието  от хора”

Време и място на провеждане:
30 януари 2019 г.
09:00 ч. – 16:30 ч.
София, ул.“Цар Асен“ №29, ет.5, офис №6

Контакти за регистрация и въпроси:
@: office@smartstrategiesbg.eu; тел: +359 88 46 70 613
 


 
Емоционалната интелигентност в адвокатската професия

Адвоката дейност е регулирана професия. Адвокатите прилагат знания и изпълняват  задачи, за които са специално обучени след придобита правоспособност. Правните услуги се предоставят според предвидени в закона правила и спазване на професионална етика.

Адвокатите трябва да адаптират правните си услуги към пазарните условия и непрекъснато да измерват клиентската удовлетвореност. Те действат като „юридически предприемачи“, за да посрещат нарастващите очаквания на клиентите, които искат да получат „повече с по-малко“. Нужна е специализация на адвоката в отделни области на правото и едновременно с това разширяване на компетенциите му в други области на работата и живота. ( … още )