Защита на собственост

Правото на едно лице да владее, да ползва и да се разпорежда с определена вещ, както и да изисква от всички други лица да се въздържат от въздействия върху нея, е право на собственост.

Основните нормативни документи, които уреждат правото на вещна собственост са:

 

Собствеността често е обект на спор или посегателство. Приблизително 30% от всички регистрирани на годишна база престъпления в България са от такова естество. В случай на заплаха или нарушаване на Вашето право на собственост висококачествена защита е от първостепенно значение.

Защита на собствеността в адвокатска кантора Рюстем:

  • Юридически консултации
  • Обстойни проверки за правен статут и положение
  • Превантивна защита на собствеността
  • Предоставяне на възможни решения и правни съвети
  • Имотно планиране
  • Съдействие за преговори и сделки с вещни права
  • Изработване на договори за вещни облигационни права /договор за наем, брачен договор, договор за продажба и други/
  • Процесуално представителство и защита пред административни органи и съдилища
  • Подготвяне на жалби до Европейски съд за правата на човека

 


 

Още за вещната собственост:
Телефон: +359 888 004 183
E-mail: office@ryustem.eu