За нас

Адвокат Сениха Рюстем
Адвокатска колегия – София

ЛН1200599310

Адвокат Сениха Рюстем започва своята професионална дейност през 2002 година. От самото начало на адвокатската си практика се насочва към правното обслужване при структуриране и развиване на бизнес. Специализира в защита на собствеността – вещна и интелектуална.

Сред клиентите и са както корпорации, така и отделни граждани. Уменията си подплатява с магистърски програми по „Реторика“ и „Интелектуална собственост и бизнес“, както и със следдипломна квалификация „Право на Европейския съюз“. През последните години интересите на адвокат Рюстем са ориентирани към защита на репутацията и комуникационните права. Тя усъвършенства юридическата си практика с участия в специализирани курсове и квалификационни програми. Инвестира системно в информираност и контакти.

Кантора Рюстем

Услугите, които кантора Рюстем предоставя, са съобразени с тенденциите за дигитализация и технологичен прогрес. Дейността е изцяло ориентирана към защита на правата и интересите на съвременния бизнес и модерния работещ човек.

Приоритети в работния процес:

Прецизност – всяка информация, прилежаща към разглеждания юридически казус,  се подлага на обстоен анализ и оценка

Бързина – всички текущи дейности се осъществяват във възможно най-кратки срокове

Колаборация с клиентите – към всеки клиент се подхожда с уважение и внимание

Партньори и обществена ангажираност:

Асоциация на жените предприемачи „Селена“

Съвет на жените в бизнеса