Защита на интелектуална собственост

Правото на интелектуална собственост урежда използването и защитата на нематериални блага. За такива се считат всички произведения на творческа дейност, изразени в обективна форма, които се определят като ценности. Условно те се разделят на три групи:

 • Индустриална собственост – търговски марки, патенти, географски означения, полезни модели, промишлени дизайни
 • Обекти на авторско право – литературни и художествени произведения, бази данни, компютърни програми
 • Търговска стратегия – фирмени тайни, ноу хау, иновации, работни процеси, лицензионна търговия, нелоялна конкуренция

 

Основни нормативни документи:

 

Обектите на интелектуална собственост имат комплексен характер. Те нямат установени координати и все по-рядко се въплъщават в материални носители. Това са предпоставки за възникване на злоупотреба или конфликт на интереси спрямо тях. Най-добрата превенция е своевременното им обезпечаване и стратегическо управление.

Защита на интелектуална собственост в адвокатска кантора Рюстем:

 • Консултации за стратегическо управление и закрила на интелектуалната собственост
 • Съдебна защита
 • Изработване на лицензионни договори
 • Прилагане на правни способи за защита от недобросъвестни търговски практики
 • Фирмени политики за защита на търговска тайна
 • Защита на търговско наименование и репутация
   


   
  Още за интелектуалната собственост:
  Телефон: +359 888 004 183
  E-mail: office@ryustem.eu