Бизнес

Фирмите, които оперират на българския пазар, подлежат на множество регулации. Изграждането на ефективни работни процеси в съответствие с нормативните уредби е отговорна задача за всеки предприемач. Предпоставка за успех е взаимодействието с опитен адвокат, компетентен по прилежащите правни въпроси.

От първостепенно значение е способността на адвоката да осигурява необходимата информация или правни съвети във възможно най-кратък срок, в подходящ вид и обем. Необходимо е той да бъде добре запознат с дейността и характеристиките на фирмата, която представлява. Ключов фактор е добрата колаборация между адвоката и неговия клиент.

Услугата абонаментно правно обслужване удовлетворява всички гореспоменати препоръки. Тя урежда отношенията между адвокат и клиент със срочен договор. Ангажираността на адвоката е текуща и без прекъсване за целия срок на договора. Обемът на услугите, включени в абонамента, може да варира от текущи устни и писмени консултации до пълната гама от правни услуги, съобразно нуждите на клиента. Тази услуга гарантира приоритетно разглеждане и своевременно разрешаване на възникналите юридически казуси. Това е оптимален начин за обезпечаване на интересите и сигурността на бизнеса.

Абонаментно правно обслужване на бизнеса в кантора Рюстем:

  • Юридически консултации
  • Правно съпровождане при бизнес решенията
  • Текущо правно обслужване
  • Изработване и съгласуване на общи условия за онлайн търговия и правила за провеждане на рекламни кампании
  • Фасилитиране на преговори
  • Процесуално представителство и защита пред административни органи и съдилища

 


 

Още за правното обслужване на бизнеса:
Телефон: +359 888 004 183
E-mail: office@ryustem.eu