Защита на собственост

Правото на едно лице да владее, да ползва и да се разпорежда с определена вещ, както и да изисква от

... още

Защита на репутация и комуникационни права

Комуникационните права включват правото свободно да се изразява и разпространява мнение и правото да се търси, получава и разпространява информация.

... още

Бизнес

Фирмите, които оперират на българския пазар, подлежат на множество регулации. Изграждането на ефективни работни процеси в съответствие с нормативните уредби

... още

Защита на собственост

Правото на едно лице да владее, да ползва и да се разпорежда с определена вещ, както и да изисква от...

Read More

Защита на репутация и комуникационни права

Комуникационните права включват правото свободно да се изразява и разпространява мнение и правото да се търси, получава и разпространява информация....

Read More

Бизнес

Фирмите, които оперират на българския пазар, подлежат на множество регулации. Изграждането на ефективни работни процеси в съответствие с нормативните уредби...

Read More

Други

Консултации за цялостни юридически решения Изграждане на концепция за стратегическо водене на дела Правно съдействие според нужната на потребителя информация...

Read More